สุขภาพ

มาเสริมสร้างปอดให้แข็งแรงด้วยมะเขือเทศกัน

และจากการวิจัยได้พบว่าเมื่อเรารับประทานผลไม้โดยเฉพาะมะเขือเทศกับแอปเปิ้ลเป็นประจำทำให้ปอดแข็งแรงและสามารถซื้อตัวสภาพปอดที่ถูกทำร้ายของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่ได้ด้วยค่ะ จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยได้พวงพบความลับในการฟื้นฟูและสร้างความแข็งแรงให้กับปอดของผู้ที่เลิกสูบบุหรี่กับการบริโภคมะเขือเทศกับแอปเปิลในปริมาณที่มากเพราะว่าผลไม้ทดสอบชนิดนี้นั้นสามารถฟื้นฟูปอด

และช่วยกอดหลังจากถูกทำลายจากการสูบบุหรี่ได้ค่ะ แล้วทางด้านทีมวิจัยได้เปรียบเทียบสภาพปอดของคุณเลิกสูบบุหรี่ในระยะเวลา 10 ปีเรียกผมว่าผู้ที่บริโภคมะเขือเทศสดมากกว่า 2 ลูกหรือว่ามากกว่า 3 ส่วนของการบริโภคผลไม้ต่อวันจะทำให้ระบบการทำงานของปอดแข็งแรงผู้ที่รับประทานมะเขือเทศสดน้อยกว่าหนังโลกหรือว่าน้อยกว่าหนึ่งส่วนของการบริโภคผลไม้ต่อวันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ที่ไม่เคยสูบบุหรี่ค่ะ

แล้วทางด้านหนึ่งในทีมวิจัยก็ได้บอกว่าธรรมชาติของปอดและจะเริ่มเสื่อมตั้งแต่อายุ 30 ปีขึ้นไปถึงจะเร็วหรือช้าจัดขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาพื้นฐานของร่างกาย จากการศึกษาพบว่ามะเขือเทศมีส่วนช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของป่าตามธรรมชาติและควรที่จะบรรจุมะเขือเทศกับแอปเปิ้ลเป็นอาหารแนะนำของผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเกี่ยวกับปอดและระบบทางเดินหายใจทั่วโลกนั่นเองค่ะ